Dizajn a inovácie

Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe

Trvanie projektu: 2018 – 2020

Vedenie projektu MAK: 
Marlies Wirth, kurátorka výstavy Digitálna kultúra, kustódka zbierky MAK; asistencia: Viktoria Heinrich, dizajn zbierky MAK; Eva Adam-Maxa, projektová asistentka pre program EÚ INTERREG SK–AT

Partneri projektu: 
SCD – Slovenské centrum dizajnu
MAK – Museum of Applied Arts, Vienna (MAK – Múzeum úžitkového umenia)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, University of Applied Arts Vienna (Akadémia úžitkového umenia vo Viedni)

Strategickí partneri projektu:
SK: Ministerstvo kultúry SR
Nadácia Cvernovka
Bratislavský samosprávny kraj
AT:  AIT Austrian Institute of Technology
Kunsthalle Wien
Architekturzentrum Wien

Ako musíme zmeniť svoje návyky a spotrebiteľské správanie, aby sme pozitívne ovplyvnili svoje zdravie a vývoj prírody a civilizácie? Z čoho je vyrobený materiál budúcnosti? Aké pozitívne alebo negatívne vedľajšie účinky majú výdobytky ľudskej civilizácie a inovatívne riešenia problémov? Ktoré výrobky budú mať zmysel ešte aj zajtra? Kto formuje to, čo formuje nás? Ktoré nové „úžitkové hodnoty“ alebo maximy konania umožnia zmysluplné spolunažívanie človeka a stroja? Pred akou dilemou sa ocitá dizajn budúcnosti? Čo a ako by sme mali vyrábať v post-rastovej spoločnosti a ako môžeme dosiahnuť spravodlivú, trvalo udržateľnú a zmysluplnú spotrebu? Aký význam má ekonomika zameraná na blaho obyvateľstva pre trhové hospodárstvo a čo znamená nové vzdelávanie pre prácu v budúcnosti? Ako sa môžeme posunúť od „kvantifikovaného ja“ ku „kvalifikovanému my“?
 
V rámci spolupráce medzi rakúskymi a slovenskými výskumnými a zbierkovými inštitúciami sa k téme „Dizajn a inovácie“ pristupuje z rôznych hľadísk: skúmajú sa nové materiály, dizajn po období hojnosti, dizajn potravín, spoločné zdroje a zmysluplné využívanie nových digitálnych technológií v oblasti dizajnu a diskutuje sa o nich s vybranými odborníkmi z partnerských inštitúcií alebo s medzinárodnou verejnosťou.
 
Výsledky projektu boli zapracované pri reinštalácii výstavy MAK DESIGN LAB, ktorá je súčasťou VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019.

Celkový rozpočet projektu je 1,47 milióna eur, z čoho 85 % je financovaných z prostriedkov Európskej únie (kooperačný program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko).

Most important project outputs
MAK DESIGN LAB 
MAK Lab App
White Papers Database 

White Papers 
Databáza White Papers je kľúčovým výstupom projektu Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe (skrátene Design & Innovation), ktorý bol podporený programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika–Rakúsko 2014–2020. Hlavným cieľom tohto projektu bolo vytvorenie slovensko-rakúskej výskumnej spolupráce, ktorá sa zaoberala výskumom najnovších poznatkov z oblasti dizajnu a hľadala odpovede a riešenia na otázku, ako ľudia môžu využiť technický a digitálny pokrok na skvalitnenie života celej spoločnosti a rozvíjanie trvalo udržateľných riešení.
Databáza White Papers ponúka rôzne materiály, ktoré dokumentujú alebo sú výsledkom aktivít a výskumu, ktoré realizovalo SCD v spolupráci s partnermi projektu. Pri každom dokumente sú uvedené základné informácie (názov aktivity, typ výstupu, prípadne krátky popis). Po kliknutí na názov daného dokumentu bude možné daný dokument prehliadať online alebo stiahnuť do počítača. 
White Papers Database

6 receptov na nové materiály
Zbierka 6 zaujímavých receptov na materiály, s ktorými ste sa pravdepodobne ešte nestretli. Vytvoríte ich bez zložitých technologických postupov a bez špecifických nástrojov. Náročnosť prípravy je stredne ťažká, proces výro- by môže byť aj niekoľkohodinový, podchvíľou budete potre- bovať pomoc dospelého, a to všetko sa udeje u vás doma! Sami zistíte, že odpad, ktorý doma vyprodukujete, niekedy netreba rovno vyhadzovať. Želáme úspešné pokusy!
mak.at/diy
 Logo Interreg