Výzkumný projekt

ATCZ264 – JH Neu digital / JH Nově digitální

Josef Hoffmann nově zprostředkován. Muzeum Josefa Hoffmanna jako průsečík mezinárodní spolupráce a dílo Josefa Hoffmanna jako experimentální pole pro inovativní muzejní postupy, zejména aplikací digitálních technologií

Vedoucí projektu v MAKu: Dr. Rainald Franz (kustod sbírky skla a keramiky, mezisbírkové projekty a projekty EU, provenienční výzkum a restituce)
Doba trvání projektu:
1.3.2021 – 31.12.2022
 
Partneři projektu: 
 
Do konsorcia projektu ATCZ264 JH Nově digitální patří MAK - Muzeum užitého umění, Vídeň a Moravská galerie v Brně (MG), které se zabývají středoevropskou modernou (1890 až 1938) a provozují Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici - významnou kulturně-historickou památku tohoto období - jako společnou expozici, New Design University St. Pölten (NDU) jako univerzitní partner a město Brtnice. Muzeum Josefa Hoffmanna bylo rodným domem Josefa Hoffmanna a sloužilo mu jako "cvičiště" pro jeho designérské nápady. Jeho design a architektonické koncepty měly významný vliv na vývoj doby.
 
Projekt reaguje na (post)pandemickou situaci muzeí a prezentuje pozůstalost Josefa Hoffmanna pomocí digitálních technologií s cílem zpřístupnit ji online všem zájemcům na celém světě. Josef Hoffmann je spoluzakladatelem Wiener Werkstätte a ústřední postavou éry, která je dnes chápána jako "středoevropský modernismus". Na osobě Josefa Hoffmanna představí projekt první plně digitální prezentaci jeho díla, doplněnou o digitální rekonstrukci první prodejní místnosti Wiener Werkstätte ve virtuální realitě. Na následné mezinárodní konferenci se v MAKu sejde mezioborové publikum (případně online), které bude diskutovat o tom, jak lze principy designu Wiener Werkstätte přenést do současnosti. Ostatní aktivity projektu budou realizovány s ohledem na potřebu jejich kompletního digitálního zprostředkování. Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici (dále jen MJH) bude v létě 2022 hostit dvě sezónní výstavy a novou stálou expozici, která se bude zabývat současnými trendy muzejní prezentace a bude doprovázena publikací pro děti o Josefu Hoffmannovi. Stodola v budově MJH bude pod záštitou města Brtnice zrekonstruována a přeměněna na multifunkční prostor pro krátkodobé výstavy a doprovodné kulturní a vzdělávací akce spojené s odkazem Josefa Hoffmanna. Stodola se stane ústředním místem propojení aktivit všech partnerů. Po rekonstrukci zde bude v roce 2022 otevřena stálá expozice virtuální reality připravená MG a MAK na základě výsledků výzkumného projektu "Traces of Modernity" vedeného NDU.
 
Pozváním NDU k účasti na projektu sleduje partnerství cíl začlenit do projektového konsorcia univerzitního partnera, a tím i institucionálně výzkum a výuku. NDU se podílí na všech kurátorských procesech projektu a poskytuje odborné znalosti, zejména v oblasti zprostředkování. 
 
V rámci projektu budou prostřednictvím programu workshopů a přednášek hostujících lektorů vytvořeny inovativní vzdělávací aktivity, které budou probíhat v celé budově MJH a oživí tím jeho genius loci. Komplexní odkaz Josefa Hoffmanna bude zajištěn pomyslným "překročením" hranic budovy MJH - pro děti i dospělé v Brtnici a okolí bude zřízena pěší a cyklistická stezka po stopách Josefa Hoffmanna, která povede mimo jiné k nově obnoveným hrobům rodiny Hoffmannů.
 
Vědecká spolupráce, která vyplynula z projektu:
 
Vedoucí projektu v MAKu:
Dr. Rainald Franz (kustod sbírky skla a keramiky, mezisbírkové projekty a projekty EU, provenienční výzkum a restituce)
 
Projekt má celkový rozpočet 1,09 milionu eur a je z 85 % financován z prostředků ERDF Evropské unie (INTERREG V-A Rakousko - Česká republika) a ze státních prostředků České republiky.
 
Více k projektu: 
PA 2 - Umwelt und Ressourcen | AT-CZ